22 Jun, 2017 | 10:28 PM IST

Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)