23 May, 2017 | 2:53 AM IST

Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)