26 May, 2018 | 12:00 AM IST

Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)